SI-Clear

SI-Clear

ایده آل برای صرفه جویی در انرژی در طول شبانه روز ، ترکیب گرمای خوب با حداکثر انتقال نور است به خصوص گلخانه هایی که خواستار بالا نگه داشتن دمای شب هستند ، و دستیابی به اثرات بیشتر انرژی ، احتباس گرما باعث ایجاد ثبات در دمای گلخانه می شود – به حداقل رساندن شبنم در محصول و خطر بیماری های قارچی ساختار بافتنی منحصر به فرد تراکم را کاهش می دهد و به آنها امکان می دهد تا برای حداکثر نور موجود به اندازه کوچک بسته بندی شوند

نوع و داده:

Type
Light transmission(%)
Shading(%) Energy saving(%) Shrinkage(%) UV guarantee (years)
SI-Clear 89 11 45 1 5
فهرست