SI-CA/CB

SI-CA/CB

برای کنترل طول روز ، صفحه دو لایه SI-CA CB 99٪ خاموشی به ارمغان می آورد – برای حساس ترین گیاهان کافی است انتخاب سمت بالایی آلومینیومی بیشترین گرما را حفظ می کند و برای قسمت زیرین ، انتخاب رنگ سیاه از نور غیر ضروری جلوگیری می کند ساختار منحصر به فرد بافتنی تراکم را کاهش می دهد و به آنها اجازه می دهد تا برای حداکثر نور موجود در اندازه کوچک قرار گیرند. خاصیت نفوذپذیری آن در برابر آب باعث کاهش شبنم در محصول و خطر ابتلا به بیماری های قارچی می شود

نوع و داده:

Type Light transmission(%) Shading(%) Energy saving (%) Shrinkage (%) UV guarantee(years)
SI-CA/CB 0.1 99.9 75 1 5
فهرست